دفتر نظارت بر طرح های عمرانی- اخبار دفتر
انتصاب رئیس گروه طرح های عمرانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/12/17 | 

نظر به حکم جناب آقای دکتر سیدین، معاون اداری و پشتیبانی دانشگاه، در تاریخ ۹۵/۰۶/۲۷ جناب آقای مهندس سید علی فضل هاشمی به عنوان رئیس گروه طرح های عمرانی دانشگاه منصوب گردیدند.

از خداوند تبارک و تعالی توفیق روز افزون برای ایشان در جهت خدمت به ایران آباد خواستاریم.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر نظارت بر طرح های عمرانی:
http://idea.iust.ac.ir/find-65.7248.49002.fa.html
برگشت به اصل مطلب