دفتر نظارت بر طرح های عمرانی- مقاوم سازی خوابگاه جشنواره
شروع مراحل طراحی و مطالعات مقاوم سازی خوابگاه جشنواره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/28 | 

به طور عمده مطالعات مقاوم سازی در دو مرحله انجام می شود:

مرحله اول: شناسایی کالبد معماری ساختمان و شناسایی قسمت های سازه ای ساختمان که اصطلاحا به آن سونداژ می گویند و شناسایی مقاومن خاک و مقاومت لرز ای آن که به ژئوتکنیک معروف است. 

سونداژ با تخریب قسمت های از ساختمان و بررسی و آزمایش روی سازه ساختمان به دست می آید. ژئوتکنیک با مشخص کردن گمانه هایی در نقاط مختلف زمین ساختمان و آزمایش خاک آن به دست می آید.

مرحله دوم: نجام آزمایش ها و مطالعات بر روی موارد شناسایی شده است.

پروژه مذکور در حال حاضر در حال انجام مطالعات شناسایی کالبد معماری ساختمان می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر نظارت بر طرح های عمرانی:
http://idea.iust.ac.ir/find-65.17894.50307.fa.html
برگشت به اصل مطلب