دفتر نظارت بر طرح های عمرانی- مناقصات پیمانکاران
فراخوان نخست انتخاب پیمانکار ساختمان آموزشی بهشهر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1387/12/14 | 
دانشگاه علم و صنعت ایران در نظر دارد اجرای ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان آموزشی واحد اقماری خود واقع در شهرستان بهشهر در استان مازندران را با متراژ ۷۲۰۰ متر مربع در دو طبقه با سازه بتنی که بر اساس فهرست بهای سال ۸۷ معادل پنجاه میلیارد ریال برآورد گردیده است از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با حداقل رتبه ۲  واگذار نماید. 
نشانی مطلب در وبگاه دفتر نظارت بر طرح های عمرانی:
http://www.iust.ac.ir/find-65.11735.9153.fa.html
برگشت به اصل مطلب