دفتر نظارت بر طرح های عمرانی- مناقصات پیمانکاران
مناقصه انتخاب پیمانکار احداث سالن مطالعه خوابگاه حکیمیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به استناد آگهی فراخوان عمومی مورخ ۲۱ و ۲۵ دی ماه ۱۳۹۰ در روزنامه های کثیرالانتشار، بدین وسیله از آن شرکت دعوت می شود تا در مناقصه ای با موضوع "تهیه مصالح و انجام کلیه عملیات اجرایی سالن مطالعه خوابگاه حکیمیه دانشگاه علم و صنعت ایران شرکت نمایید. فایل های زیر را دانلود نمایید.

استعلام ارزیابی کیفی

جدول پیوست استعلام ارزیابی کیفی

نشانی مطلب در وبگاه دفتر نظارت بر طرح های عمرانی:
http://www.iust.ac.ir/find-65.11735.23186.fa.html
برگشت به اصل مطلب