انجمن علمی دانشجویی- مهندسی مواد و متالورژی
پایان دوره آموزش نرم‌افزار ABAQUS در دانشکده مواد و متالوژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/12/1 | 

کارگاه ABAQUS در تاریخ‌های از پیش تعیین شده و با استقبال 32 نفر از دانشجویان رشته‌های مختلف برگزار شد. نظرسنجی صورت گرفته حاکی از رضایت بالای دانشجویان و هم‌چنین تمایل اکثریت آنها به شرکت در دوره‌های پیشرفته این نرم‌افزار از قبیل شکل دهی، انتقال حرارت و نفوذ می‌باشد.

مدرس دوره: دکتر باقر محمدصادقی

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7841.27574.fa.html
برگشت به اصل مطلب