انجمن علمی دانشجویی- معماری و شهرسازی
برگزاری مسابقه Sketchup

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/19 | 

نرم‌افزار"sketchup"  یکی از نرم‌افزار های سه‌‌بعدی‌ساز پر کاربرد است که معمولا دانشجویان رشته معماری به یادگیری آن می‌پردازند؛ به همین دلیل انجمن علمی معماری پس از برگزاری دو دوره کارگاه دو روزه این نرم‌افزار برای تشویق و نشان دادن اهمیت این نرم افزار مسابقه‌ای برگزار کرد.

نحوه برگزاری این مسابقه بدین صورت بود که شرکت کنندگان بعد از حضور در جایگاهشان از موضوع طراحی که به صورت مکتوب به آن‌ها داده می‌شد اطلاع یافتند و طی 5 ساعت طرح پیشنهادی خود را با این نرم‌افزار به صورت سه بعدی ارائه دادند.

0

AWT IMAGE

0

AWT IMAGE

0

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7840.48510.fa.html
برگشت به اصل مطلب