انجمن علمی دانشجویی- مهندسی مکانیک
فعالیتهای انجمن علمی مکانیک (هفته دوم آذر89)

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  • تشکیل جلسه توسط تیم ترجمه کتاب پیرامون انتخاب کتاب وجذب اعضای جدید
  • تشکیل جلسه تیم هواپیمای بدون سرنشین درزمینه طراحی مفهومی
  • انتخاب برج تهران به عنوان مکان بازدید درتاریخ11/10/89
  • تشکیل جلسات متعدد توسط تیم های فعال در زمینه ی جشنواره انرژی های پاک و انجام هماهنگی های اولیه
  • نصب پوسترهای ارسالی از دانشگاه امیرکبیر در زمینه ارسال مقالات به منظور درج در مجله علمی پژوهشی دانشکده مکانیک دانشگاه امیرکبیر
  • تشکیل جلسه اولیه پیرامون تشکیل کلاسهای رباتیک در سطوح مختلف
  • ارسال پروپوزال مربوط به روز باز آزمایشگاهها به مسئولین مربوطه جهت موافقت و صدور مجوز
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7839.18399.fa.html
برگشت به اصل مطلب