انجمن علمی دانشجویی- مهندسی عمران
کلاس اکسل ماکرو نویسی با VBA

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/1/10 | 

با توجه به کاربرد گسترده اکسل برای نگهداری و یا آنالیز داده‌های مهندسی و نیز ضرورت استفاده از ماکرو نویسی برای استفاده حرفه‌ای از اکسل، انجمن علمی دانشکده عمران در سطح دانشگاه علم و صنعت یک دوره فشرده آموزشی 6 ساعته جهت آشنایی دانشجویان با زبانVBA  و افزایش مهارت‌های آنان در این زمینه برگزار نمود که با استقبال بی‌نظیر دانشجویان روبرو شد. همچنین با توجه به درخواست‌های دانشجویان کلاس دیگری نیز در ماه‌های آینده برگزار خواهد شد.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7837.44837.fa.html
برگشت به اصل مطلب