انجمن علمی دانشجویی- مهندسی عمران
طرح "کمک یار" – ویژه دانشجویان ورودی 94

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/1/10 | 

همواره به علت گستردگی و تفاوت سیستم آموزشی دانشگاه‌ها نسبت به سایر مقاطع همچون دبیرستان ، دانشجویان جدیدالورود هنگام ورود به دانشگاه دچار سردرگمی و آشفتگی می‌شوند . برای حل این مشکل و کمک به دانشجویان جدیدالورود، انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران بر آن شد تا برای اولین بار در این دانشگاه طرحی تحت عنوان " کمک یار" را در سطح دانشکده‌ای برگزار کند. ازجمله وظایف کمک یارها می‌توان به رفع اشکال درسی، جمع‌آوری اطلاعاتی پیرامون قوانین و امکانات دانشکده و حتی دانشگاه و... اشاره نمود، تا دانشجویان ورودی جدید در آینده با مشکلات احتمالی مواجه نشوند.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7837.44835.fa.html
برگشت به اصل مطلب