انجمن علمی دانشجویی- مهندسی عمران
برگزاری کارگاه ABAQUS

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/11/26 | 

یک بار دیگر انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران اقدام به برگزای کلاس abaqus می نماید. تمامی دانشجویان رشته عمران می توانند در این کلاس شرکت نموده و از آن نهایت بهره را ببرند.

  تاریخ برگزاری: از شنبه 17 آبان 1393

  زمان برگزاری: روز های شنبه ساعت 17-19

  هزینه ثبت نام: ششصد هزار ریال

  محل برگزاری: دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

  سطح گستردگی: دانشکده ای

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7837.38898.fa.html
برگشت به اصل مطلب