انجمن علمی دانشجویی- مهندسی عمران
بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی عمران از تونل حکیم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/9/20 | 

  بازدید از پروژه ی تونل حکیم توسط انجمن علمی دانشکده ی عمران در روز چهارشنبه 9 مهر 1393 از ساعت 8 الی 17 برگزار گردید.

  در ابتدای بازدید گارگاه آموزشی برای دانشجویان شرکت کننده در بازدید برگزار شد.این گارگاه به منظور آشنایی دانشجویان با محیط پروژه و آشنایی دانشجویان با روند عملیاتی عمرانی و دلایل احداث این تونل برگزار گردید. از دانشجویان توسط عوامل این پروژه پذیرایی به عمل آمد.در این بازید دکتر شریعتمداری،از اساتید گرانقدر دانشکده عمران ،همراه دانشجویان بودند که از ایشان نهایت تشکر را به عمل آمد.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7837.35330.fa.html
برگشت به اصل مطلب