انجمن علمی دانشجویی- مهندسی عمران
برگزاری کلاس آموزش نرم افزار SAP

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/2/27 | 

  انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران ، در فروردین لغایت خرداد ماه سال 92 اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی نرم افزار SAP نموده است .

  این کلاس چهارشنبه ها، ساعت 12 در دانشکده عمران برگزار می گردد.

 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7837.28350.fa.html
برگشت به اصل مطلب