انجمن علمی دانشجویی- مهندسی عمران
جشن روز مهندس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جشن روز مهندس:

به مناسبت 5 اسفند،روز مهندس جشنی درآمفی تئاتر معماری برگزار شد.این جشن در تاریخ 9/12/90 برگزار گردید و با برنامه های متنوعی همراه بود.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7837.24176.fa.html
برگشت به اصل مطلب