انجمن علمی دانشجویی- مهندسی عمران
بازدید ساختمان شماره2 عمران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بازدید ساختمان شماره2 عمران:

ساختمان شماره 2 عمران جنب دانشکده عمران در حال ساخت می باشد. برای آشنایی دانشجویان ورودی 90 با محیط کار و روند احداث ساختمانهای فولادی انجمن علمی دانشکده عمران در تاریخ 18/7/90 بازدیدی کوتاه از این پروژه ترتیب داد.

این بازدید با حضور دکتر قدرتی و تعدادی از دانشجویان و همراهی مهندسان ناظر وپیمانکار صورت گرفت.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7837.22141.fa.html
برگشت به اصل مطلب