انجمن علمی دانشجویی- مهندسی صنایع
برگزاری معارفه ورودی های 91

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/11/29 | 

مراسم معارفه ورودی های جدید ، در روز 17/7/91 برگزار شد. برای ایجاد جذابیت بیشتر و جلو گیری از کار اضافی ، معارفه گروه نرم افزاری و انجمن علمی همزمان برگزار گردید.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7836.27528.fa.html
برگشت به اصل مطلب