انجمن علمی دانشجویی- مهندسی صنایع
برگزاری گردهمایی ”چالش های زندگی دانشجویی“

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/11/29 | 

 جلسه پرسش و پاسخ با محوریت های زیر برای دانشجویان ، دوشنبه مورخ 20 آذر ماه در آمفی تئاتر شهید شهبازی و با حضور استاد ساویز برگزار گردید :

 1-یافتن جایگاه خود در زندگی دانشجویی

 2-جستجو برای یافتن جایگاه خویش در محیط دانشگاه

 3-سختی هایی که با آن مواجه میشویم و ابزار مورد نیاز

 4-نقش مهارتهای زندگی و موفقیت تحصیلی

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7836.27524.fa.html
برگشت به اصل مطلب