انجمن علمی دانشجویی- مهندسی صنایع
برگزاری سمینار مقاله نویسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/11/29 | 

با توجه به نیاز دانشجویان به آموختن نوشتن مقاله ،کارگاه آموزش مقاله نویسی با تدریس دکتر شاکری در آمفی تئاتر شهید شهبازی برگزار گردید.

زمان برگزاری: دوشنبه 27/9/1391 ساعت 13-15

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7836.27523.fa.html
برگشت به اصل مطلب