انجمن علمی دانشجویی- مهندسی صنایع
برگزاری کلاس های مکالمه زبان انگلیسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/11/29 | 

کلاس "مکالمه زبان انگلیسی" در دانشکده مهندسی صنایع توسط انجمن علمی این دانشکده برگزار می گردد.

قرار است دانشجویان مستعد و توانمند در عرصه زبان انگلیسی با یکدیگر همکاری نموده و به عنوان ارائه دهنده در این دوره ها حضور به عمل رسانند.در این کلاس ها،دو الی چهار ارائه دهنده کلاس‌ها را مدیریت می کنند.مدت زمان هر کلاس یک ساعت و سی دقیقه و در هر هفته یک جلسه برگزار خواهد شد.ضمنا جهت سهولت شرکت دانشجویان در این دوره ها ،سه کلاس 12 نفره در ساعات مختلف هفته ارائه می گردد.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7836.27520.fa.html
برگشت به اصل مطلب