انجمن علمی دانشجویی- مهندسی صنایع
کارگاه آموزشی 12 ساعته استرات‍‍ژی وترفندهای جستجوی اینترنتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

انجمن علمی دانشکده صنایع برگزار می کند:

کارگاه آموزشی 12 ساعته استرات‍‍ژی وترفندهای جستجوی اینترنتی

زمان:پنج شنبه 25فروردین ماه 1390 (ساعت 8الی20)

مکان:سایت کامپیوتر مرکز شماره2 دانشکده برق

*** هزینه ثبت نام:15 هزار تومان

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7836.19820.fa.html
برگشت به اصل مطلب