انجمن علمی دانشجویی- مهندسی صنایع
انجمن علمی صنایع با همکاری آکادمی شش سیگمای ایران برگزار نمود

حذف تصاویر و رنگ‌ها

انجمن علمی صنایع با همکاری آکادمی شش سیگمای ایران برگزار نمود:

دوره آموزشی آشنایی با متدولوژی شش سیگما با ارائه ی مدرک معتبر از آکادمی شش سیگمای ایران ، با ارائه ی دکتر عباس سقایی

هزینه ی ثبت نام در دوره : 15000 تومان ، مدت دوره : 10 ساعت

تاریخ برگزاری دوره : 13 اسفند از ساعت 8 تا 18

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7836.19764.fa.html
برگشت به اصل مطلب