انجمن علمی دانشجویی- مهندسی صنایع
اخبار انجمن علمی صنایع (هفته سوم اردیبهشت 89)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

سری دوم سمینار بورس

سری دوم سمینار بورس روز پنجشنبه مورخ 16/2/89 در دانشکده صنایع برگزار شد.

اکران فیلم

فیلم آناتومی ژاپن روز چهارشنبه 8/2/89 در دانشکده صنایع پخش شد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7836.15752.fa.html
برگشت به اصل مطلب