انجمن علمی دانشجویی- مهندسی صنایع
برگزاری سری کارگاه های دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برگزاری سری کارگاه های دانشجویی (سمینار اول: توسعه کارکنان) :

به منظور در اختیار قرار دادن بستر مناسب جهت فعالیت های علمی برای دانشجویانی که تمایل به آزمودن خود و یا به اشتراک گذاری دانسته های خود با دیگران، انجمن علمی در این دوره سعی بر جذب دانشجویان علاقمند به برگزاری سمینار با حمایت مالی و اجرایی انجمن علمی کرد. پیش از هر ارائه، تعدادی از اعضای انجمن، ارائه اولیه فرد داوطلب را مشاهده و به او برای بهبود ارائه اش نکاتی را پیشنهاد می کنند تا در ارائه اصلی توانایی بیشتری پیدا کند. این سمینار ها به افزایش روحیه جمعی ، ایجاد جو علمی و پویا در محیط دانشکده (طبق آیین نامه وزارت علوم) و افزایش سطح اطلاعات دانشجویان دانشکده از هر فرد به جمع، خودآزمایی دانشجویان در قابلیت ارائه علمی و پی بردن به نقاط قوت و ضعف خودکمک بسیاری کرده و با استقبال بسیار خوبی مواجه شد. این طرح به طور جدی تر و به تعداد بیشتر در سال 89 ادامه خواهد داشت.

  اولین جلسه از این سمینار ها در روز 23/12/88 با موضوع "توسعه کارکنان" توسط آقای علیرضا باباخان برگزار شد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7836.15461.fa.html
برگشت به اصل مطلب