انجمن علمی دانشجویی- مهندسی صنایع
بازدید علمی از شرکت ماشین سازی اراک

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بازدید علمی از شرکت ماشین سازی اراک

در راستای آشنایی دانشجویان با محیط های صنعتی ،انجمن علمی دانشکده صنایع بازدید علمی یک روزه از شرکت ماشین سازی اراک را در تاریخ چهارشنبه 25/9/88 از ساعت 5 صبح تا 5 بعدازظهر برگزار می نماید . 

  هزینه ثبت نام :3000 تومان

  محل ثبت نام : انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع

  ظرفیت محدود می باشد

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7836.13969.fa.html
برگشت به اصل مطلب