انجمن علمی دانشجویی- مهندسی شیمی
نام نویسی متقاضیان شرکت در کلاس های آموزشی و آزمون های آزمایشی موسسه پارسه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/9/15 | 

انجمن علمی مهندسی شیمی علم وصنعت ایران به منظور برگزاری آزمون های آزمایشی و همچنین کلاس های آموزشی با موسسه پارسه قرار دادی مبنی بر تخفیف 30 تا 40 درصدی برای نام نویسی دانشجویان مهندسی شیمی علم وصنعت ایران منعقد گردانید. انجمن علمی پس از زدن پوستر و تبلیغات لازم شروع به ثبت نام از دانشجویان کرد که با استقبال خوبی از طرف دانشجویان روبرو شد. موسسه پارسه یکی از بهترین موسساتی می باشد که در این زمینه عمل کرده است و از سابقه خوبی برخوردار است که جمعیت اماری آن شاهدی بر این مدعاست .

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7835.35196.fa.html
برگشت به اصل مطلب