انجمن علمی دانشجویی- مهندسی خودرو
فعالیت های انجام شده توسط انجمن علمی مهندسی خودرو در دوره ی دوازدهم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/4/14 | 

  فعالیت های انجام شده توسط انجمن علمی مهندسی خودرو در دوره ی دوازدهم انجمن های علمی به شرح زیر میباشد...

  عنوان برنامه

  تاریخ برنامه

  برگزاری کلاس آموزشی و نرم افزاری CFMEA

  اسفند 92 الی فروردین 1393

  برگزاری کلاس آموزشی و نرم افزاری ABAQUS پیشرفته

  فروردین الی اردیبهشت ماه 1393

  برگزاری کلاس آموزشی و نرم افزاری CATIA پیشرفته و مبتدی

  اسفند 92 الی فروردین 1393

  برگزاری کارگاه آموزشی و فنی سیستم های انتقال قدرت

  اسفند ماه 1392

  ترجمه و دوبله فیلم مستند کارخانه خودروی maserati

  آذر ماه 1392

  برگزاری کارگاه آموزشی و فنی موتورهای احتراق داخلی برای دانشجویان کارشناسی ورودی 89 و 90

  دی ماه 1392

  همکاری و هماهنگی با شرکت صنایع دفاع اصفهان

  برگزاری سمینار آشنایی با کنکور کارشناسی ارشد رشته های مکانیک

  ماه آذر 1392

  •   برگزاری کلاس آموزشی و نرم افزاری CFMEA

  برگزاری کلاس آموزشی و نرم افزاری CFMEA تحلیل مودهای خرابی طراحی مفهومی برای دانشجویان دکترای دانشکده خودرو با تدریس جناب آقای دکتر عبدالله توکل درمکان پژوهشکده دانشکده خودرو و اهدای گواهینامه پژوهشکده مهندسی خودرو در ماه اسفند 92 – فروردین 93 .

  •   برگزاری کلاس آموزشی و نرم افزاری ABAQUS پیشرفته

برگزاری کلاس آموزشی و نرم افزاری   ABAQUSپیشرفته  برای دانشجویان کارشناسی  و کارشناسی ارشد دانشکده خودرو و مکانیک در مکان دانشکده خودرو در 10 جلسه با تدریس جناب آقای دکتر حامد سعیدی عضو هیِئت علمی دانشکده خودرو  در ماه فروردین –  اردیبهشت 1393

  •   برگزاری کلاس آموزشی و نرم افزاری CATIA پیشرفته و مبتدی

برگزاری کلاس آموزشی و نرم افزاری CATIA  پیشرفته و مبتدی برای دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده خودرو گرایش تعلیق  در مکان دانشکده خودرو در 12 جلسه با تدریس جناب آقای مهندس حسین منیعی  در ماه اسفند 92 –  فروردین 93 

  •   برگزاری کارگاه آموزشی و فنی سیستم های انتقال قدرت

 برگزاری کارگاه آموزشی و فنی سیستم های انتقال قدرت خودرو برای دانشجویان کارشناسی ورودی 89 و 90 در مکان کارگاه انتقال قدرت دانشگاه با تدریس جناب آقای مهندس محمودوند به عنوان متخصص این رشته  در ماه اسفند 1392

AWT IMAGE

  •   ترجمه و دوبله فیلم مستند کارخانه خودروی maserati

ترجمه و دوبله فیلم مستند کارخانه خودروی maserati خودروی  maserati quattroporte   با همکاری انجمن علمی و دفتر فرهنگی دانشکده خودرو و تیم ترجمه خانم توکل و طبری اعضای افتخاری انجمن علمی خودرو درنیمه دوم ماه آذر 1392 .

  •   برگزاری کارگاه آموزشی و فنی موتورهای احتراق داخلی برای دانشجویان کارشناسی ورودی 89 و 90

برگزاری کارگاه آموزشی و فنی موتورهای احتراق داخلی برای دانشجویان کارشناسی ورودی 89 و 90 در مکان کارگاه ماشین های حرارتی دانشگاه با تدریس جناب آقای دکتر نصیری به عنوان استاد این درس در دی ماه .

AWT IMAGE

  •   برگزاری سمینار آشنایی با کنکور کارشناسی ارشد رشته های مکانیک

برگزاری سمینار آشنایی با کنکور کارشناسی ارشد رشته های مکانیک برای دانشجویان کارشناسی ورودی 90 و 89  رشته های خودرو و مکانیک و اهدای جزوه مشاوره ای به حاضران درین مورد با حضور جناب آقای قزلباش رتبه تک رقمی کنکور ارشد در رشته مکانیک دانشگاه شریف در ماه آذر 1392 .

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7833.33677.fa.html
برگشت به اصل مطلب