انجمن علمی دانشجویی- مهندسی خودرو
پخش مستند علمی PORSCHE 911

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 پخش مستند علمی PORSCHE 911

در ادامه پخش مستندهای علمی انجمن علمی دانشکده خودرو برگزار کرد:

پخش مستند PORSCHE 911 با زیرنویس فارسی (توسط انجمن علمی)

مستند در سالن کنفرانس دانشکده در تاریخ دوشنبه 16/12/89 ، ساعت 13:15 اکران شد.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7833.19756.fa.html
برگشت به اصل مطلب