انجمن علمی دانشجویی- مهندسی خودرو
مستند علمی Audi R8

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  مستند علمی Audi R8

  انجمن علمی دانشکده خودرو تقدیم میکند:

  پخش مستند علمی Audi R8 با زیرنویس فارسی

  مکان: سالن کنفرانس دانشکده خودرو

  زمان: سه شنبه 30/9/89 ساعت : 13:15

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7833.18559.fa.html
برگشت به اصل مطلب