انجمن علمی دانشجویی- مهندسی خودرو
بازدید از نیروگاه منتظر قائم کرج (انجمن علمی خودرو)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بازدید از نیروگاه منتظر قائم کرج

هفته گذشته بازدیدی از نیروگاه منتظر قائم کرج صورت گرفت.
این بازدید که در روز 5 شنبه 2/2/89 و با حضور دکتر کاکایی معاون آموزشی دانشکده انجام شد در راستای درس ترمودینامیک و مخصوص دانشجویان ورودی 87 بود .

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7833.15666.fa.html
برگشت به اصل مطلب