انجمن علمی دانشجویی- مهندسی خودرو
عملکرد مهر و آبان انجمن علمی خودرو

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هفته دوم مهر ماه مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود برگزار گردید.

این مراسم که در سالن کنفرانس دانشکده برگزار شد با سخنرانی دکتر رمضانی که از اساتید مجرب دانشکده میباشند همراه بود.

هفته گذشته مستند علمی "کوروت" در سالن کنفرانس دانشکده به اجرا در آمد.

طی هفته جاری کلاس های آموزشی matlab و catia راه اندازی شدند.

همچنین در روزهای آینده بازدیدی از شرکت سایپا خواهیم داشت.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7833.13542.fa.html
برگشت به اصل مطلب