دانشکده مهندسی صنایع- برنامه زمانبندی سخنرانی اساتید
برنامه زمان‌بندی سخنرانی نیمسال تحصیلی 962

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/6/21 | 
AWT IMAGE برنامه زمان‌بندی سخنرانی اعضای هیأت علمی دانشکده در نیمسال تحصیلی دوم 97-96 AWT IMAGE
 

ردیف

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

زمان- مکان

1

دکتر روزبه قوسی

داده کاوی در حوزه سلامت

دوشنبه 97/01/27

ساعت َ 15:30- َ 13:30

سالن شهید شهبازی

2

دکتر احمد ماکوئی

سیر تاریخی سیستم‏های تولیدی

دوشنبه 97/02/03

ساعت  َ 15:30- َ 13:30

سالن شهید شهبازی

3

دکتر سیدمهدی

 حسینی مطلق

هماهنگی در زنجیره های تأمین رقابتی

دوشنبه 97/02/10

ساعت  َ 15:30- َ 13:30  

سالن شهید شهبازی

4

دکتر سیدمهدی

حسینی مطلق

طراحی شبکه زنجیره تأمین خون

دوشنبه 97/02/17

ساعت َ 15:30- َ 13:30

 سالن شهید شهبازی

5 دکتر عمران محمدی

برگزاری دوره آموزشی کوتاه مدت تحت عنوان « آشنایی با تحلیل بنیادی و تکنیکال بورس»

شنبه 97/02/29

ساعت َ 15:30- َ 13:30

 سالن شهید شهبازی

6

 دکتر بابک امیری

آشنایی با تجزیه و تحلیل شبکه‌های اجتماعی 

دوشنبه 97/02/31

ساعت  13-12

سالن شهید شهبازی

7

دکتر مرتضی باقرپور

چشم انداز و روندهای کاری مدیریت پروژه در کشور

دوشنبه 97/03/7
ساعت َ 15:30- َ 13:30

سالن شهید شهبازی 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://www.iust.ac.ir/find-61.18279.53879.fa.html
برگشت به اصل مطلب