دانشکده مهندسی صنایع- برنامه زمانبندی سخنرانی اساتید
برنامه زمان‌بندی سخنرانی نیمسال تحصیلی 961

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/6/21 | 
AWT IMAGE برنامه زمان‌بندی سخنرانی اعضای هیأت علمی دانشکده در نیمسال تحصیلی اول 97-96 AWT IMAGE
 

ردیف

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

زمان- مکان

1

دکتر میرسامان پیشوایی

مقدمه ای بر مدیریت زنجیره تأمین باز

دوشنبه 96/12/07

ساعت 15-13

سالن شهید شهبازی

2

 

3

 

4

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://www.iust.ac.ir/find-61.18279.53878.fa.html
برگشت به اصل مطلب