دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
دفاعیه دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/10/24 | 

زهرا محمدی دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع، از رساله خود با عنوان «طراحی شبکه زنجیره تأمین پایدار با رویکرد تاب‌آوری در صنایع فرآورده‌های گوشتی»‏‎ ‎به راهنمایی خانم دکتر برزین‌پور ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۳۰ دفاع خواهد نمود‎. 

شماره دانشجوئی:  ۹۲۸۷۱۱۰۷
نشانی الکترونیکی:  zahra_mohammadi۶۵yahoo.com
استاد راهنما:  خانم دکتر فرناز برزین‌پور
استاد مشاور:  آقای دکتر ابراهیم تیموری
اساتید داور داخلی
: آقای دکتر محمدسعید جبل‌عاملی - آقای دکتر میرسامان پیشوایی
اساتید داور خارجی:  آقای دکتر سیدعلی ترابی- خانم دکتر دنیا رحمانی
زمان دفاع: ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲- ساعت ۱۵:۳۰ - سالن جلسات ( طبقه چهارم دانشکده)


چکیده:

زنجیره تأمین موادغذایی به دلیل اهمیت و نقش آن در زندگی مردم، نیازمند توجه خاص می‌باشد. با توجه به جایگاه این صنعت و تاثیر آن در بُعد زیست محیطی و اجتماعی، درنظرگرفتن ابعاد پایداری در طراحی مهم می‌باشد. این زنجیره‌ها دارای منابع متعدد عدم قطعیت هستند که تاثیرات نامطلوب عملیاتی و مالی به همراه دارد. در زنجیره تأمین پایدار، هنگام بروز اختلال، اهمیت اهداف پایداری کاهش و پاسخگویی به اختلال و بازگشت به حالت اولیه اهمیت بیشتری می‌یابد. درچنین شرایطی، یکی از دغدغه‌های مدیران زنجیره تأمین ایجاد موازنه‌ای بین اهداف پایداری و تاب‌آوری در زنجیره خواهدبود.
در مدل‌های ارائه شده این پژوهش، شاخص‌های پایداری و تاب‌آوری در کنار هم دیده شده‌اند. میزان انتشارگاز Co۲ حاصل از احداث و حمل و نقل‌ها درکل زنجیره تأمین و تصفیه پساب بخش تولید به عنوان شاخص‌های زیست محیطی؛ ایجاد اشتغال ناشی از احداث و حمل ونقل‌ها، توسعه منطقه‌ای و سلامت کارکنان به عنوان شاخص‌های اجتماعی درکنار شاخص اقتصادی درنظرگرفته شده‌اند. تاب‌آوری درکل زنجیره با استفاده از سه استراتژی افزایش ظرفیت تسهیلات توزیع، همکاری افقی دربخش تولید و تأمین‌کننده پشتیبان درنظرگرفته شده است. ازطرفی به علت تقارن کار با شیوع ویروس کرونا، اختلال ناشی از بیماری پاندمیک نیز دریک مدل دیده شده است. باتوجه به نوع محصول زنجیره که فسادپذیر می‌باشد، دو حالت تاریخ انقضا و نرخ فساد وابسته به تاریخ انقضا تعریف شده است. در نهایت مدل ارائه شده در صنعت موادغذایی با نام تجاری ۲۰۲، و برای سه محصول سوسیس و دو نوع کالباس پیاده‌سازی شده است.
نتایج حاصله نشان می‌دهد که در نظرگرفتن ابعاد پایداری در طراحی این زنجیره‌ها مهم می‌باشد. از طرفی، از بین سیاست‌های تاب‌آوری، استراتژی همکاری افقی رقابت منفی بین مراکزتولید را ازبین برده و ۶۳.۵% درآمد را درشرایط اختلال بهبود داده است و ۲۶.۸۲% هم فروش از دست رفته را کاهش داده است. درنظرگرفتن همزمان اهداف پایداری و تاب‌آوری کمک می‌کند که مدل انتخاب‌هایی را انجام دهد که در جهت بهبود اثرات زیست محیطی و اجتماعی باشد. با توجه به پیاده‌سازی مدل در مطالعه موردی، در بُعد زیست محیطی، احداث تصفیه خانه ۹% هزینه احداث را افزایش می‌دهد، در عوض جریمه ناشی از رهاسازی آب را صفر کرده و هزینه خرید آب تازه را نیز ۷% کاهش می‌دهد؛ از طرفی ۱۶% کاهش انتشار Co۲ نسبت به شرایط فعلی نیز حاصل شد. در بُعد اجتماعی با احداث مرکز توزیع در شهر تهران، ۱۱% اشتغال ناشی از احداث مراکز باتوجه به نرخ بیکاری، ۴% اشتغال ناشی از حمل ونقل‌ها در زنجیره و ۱۲% توسعه منطقه‌ای نسبت به شرایط فعلی افزایش یافت. تابع سود نیز به طور کلی در حالت پایدار ۲۱% بهبود داشته است.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://www.iust.ac.ir/find-61.11055.76964.fa.html
برگشت به اصل مطلب