دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
پیش دفاع دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/22 | 
برنامه پیش دفاعیه دانشجویان دکتری (دی ماه ۱۴۰۱)
 
نام دانشجو شماره دانشجوئی جلسه استاد راهنما استاد مشاور داور داخلی داور خارجی تاریخ دفاع ساعت گرایش
عطیه فاندر ۹۸۸۷۳۰۳۲ پیش دفاع دکتری دکتر یعقوبی - دکتر ماکویی دکتر غلامیان دکتر جعفر حیدری
 دکتر
شیخ محمدی
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۱۵
کلاس ۳۰۱
لجستیک و زنجیره تأمین
عنوان
پایان نامه
ارانه مدل ریاضی هماهنگی در زنجیره های تأمین خودرو و سوخت تحت نظارت دولت
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.11055.69388.fa.html
برگشت به اصل مطلب