دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
ارائه سمینار دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/24 | 

برنامه ارائه سمینار رساله دکتری دانشجویان دکتری (آذر ماه ۱۴۰۱)
 
ردیف نام دانشجو جلسه استاد راهنما استاد مشاور داور داخلی داور خارجی تاریخ ارائه ساعت رشته
۱ مسعود فکری ارائه سمینار دکتر حیدری دکتر مهدوی دکتر ماکویی

دکتر محمدی
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۱۳
کلاس ۳۰۱
مهندسی صنایع
عنوان
پایان نامه
زمانبندی چندهدفه نگهداری و تعمیرات در محیط جریان کارگاهی چندمنبعی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.11055.69035.fa.html
برگشت به اصل مطلب