دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
دفاعیه دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/22 | 

خدیجه نبوره دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع، از رساله خود با عنوان «مدلسازی حراج ترکیبی آنلاین وام‌های غیرجاری با در نظر گرفتن اطلاعات ناقص و نامتقارن، ریسک‌گریزی و امکان تبانی»‏‎ ‎به راهنمایی آقای دکتر سجادی و آقای دکتر ماکوئی ۲ آذر ماه ۱۴۰۱ ساعت ۸ دفاع خواهد نمود‎.

شماره دانشجوئی: ۹۶۸۷۱۰۹۷
نشانی الکترونیکی: kh.nabourehgmail.com
اساتید راهنما:  آقای دکتر ابراهیم سجادی- آقای دکتر ماکوئی
استاد مشاور: -
اساتید داور داخلی: آقای دکتر سعید یعقوبی- آقای دکتر سعید میرزامحمدی
اساتید داور خارجی:  خانم دکتر مریم اسماعیلی- آقای دکتر سیدفرشاد فاطمی اردستانی
زمان دفاع: ۲ آذر ماه ۱۴۰۱- ساعت ۸ کلاس ۳۰۱ ( طبقه سوم دانشکده)

چکیده:

استراتژی‌های ساماندهی وام‌های غیرجاری که عمدتاً دارای فرآیندهای بسیار طولانی و طاقت‌فرسا هستند، بسیار متفاوت‌اند. این استراتژی‌ها برای کشورهایی با تعداد زیادی از اشخاص سیاسی دارای ریسک بالا در بین بدهکاران و چارچوب قانونی ضعیف، چالش‌برانگیزند. بهترین و موثرترین راهکار ساماندهی مطالبات معوق، بکارگیری حراج آنلاین با ساختار مناسب می‌باشد. پژوهش حاضر به دلیل تمرکز بر مدلسازی ساختار حراج جدید، حراج ترکیبی هلندی، با ویژگی‌های برجسته، از مطالعات قبلی در حوزه وام‌های غیرجاری متمایز می‌شود. مجموعه‌ای از مراحل در حراج ترکیبی هلندی، شامل: حراج هلندی، قیمت اول محرمانه و بهترین پیشنهاد می‌توانند به طور همزمان مهم‌ترین چالش‌ها در خصوص حراج وام‌های غیرجاری شامل: مسائل تبانی، بازدارندگی از ورود به دلیل وجود بازیکنان خودی، قدرت بازار در بخش تقاضا و نفرین برنده را مرتفع سازند.

آزادسازی مفروضات نظریه هم ارزی درآمدی، از جمله تبانی بین پیشنهاد دهندگان، عدم تقارن باورهای خریداران، ارزشگذاری مشترک و ترجیحات ریسکی از نوآوری‌های بارز مطالعه حاضر می‌باشد. در این مطالعه دو پارادایم تئوری حراج، ارزشگذاری خصوصی و مشترک، برای نخستین بار در حراج ترکیبی هلندی با یک مدل سیگنال دو بعدی ترکیب ‌شد و به دلیل درنظرگیری ناسازگاری پویا، امکان شبیه سازی بیشتر با دنیای واقعی فراهم گردید. نقاط تعادل حراج، در محیط متقارن، نامتقارن، وجود ترجیحات ریسکی و ارزشگذاری ترکیبی احصا گردید و تجزیه و تحلیل استراتژیک رفتار پیشنهاددهی تعادلی برای حراج ترکیبی با در نظرگیری معیارهای مختلف از جمله استراتژی‌های برد مختلف، افزایش رقابت، سطوح ریسک‌گریزی مختلف، انتشار عمومی اطلاعات و تغییر میزان عدم قطعیت در مورد ارزشگذاری مشترک صورت گرفت.

نتایج بررسی‌های تئوری و محاسبات شبیه‌سازی‌ها نشان داد که در محیط متقارن و نامتقارن تحت سطوح مختلف رقابت، ریسک‌گریزی و امکان تبانی حراج ترکیبی هلندی انتخاب بسیار بهتری به منظور فروش دارایی‌های سمی است. بکارگیری این حراج، منجر به درآمدهای بالاتر و واریانس‌های کمتر نسبت به سایر گزینه‌ها می‌شود. نتایج مشتق از مدلِ ارزشگذاری ترکیبی نشان داد ناسازگاری پویا، به ویژه در سطوح رقابتی پایین، بر هر دو طرف فروشنده و خریداران تأثیر مثبت می‌گذارد. یافته‌ها همچنین نشان دادند که در سطوح رقابت متوسط، استراتژی مناسب برای انتخاب بین دو گزینه، جذبِ خریداران یا جمع‌آوری اطلاعات بیشتر، به سطح دقت اطلاعات افشا شده توسط فروشنده بستگی دارد. بررسی‌ها در حوزه ترجیحات ریسکی بازیکنان نشان داد که با افزایش ریسک‌گریزی، پیشنهادات قیمتی در حراج ترکیبی هلندی، همانند حراج قیمت اول و برخلاف حراج ترکیبی جایزه‌دار، افزایش می‌یابد. همچنین تحلیل‌های تئوریکی نشان دادند که حراج ترکیبی هلندی ذاتاً ناکارا است. در این بخش پیشنهاد شد که به منظور کسب درآمد بیشتر، گزینه پرداخت ۱۰ درصد بالاتر، توسط برنده مرحله هلندی در مرحله سوم، به مبلغ کمتری تعدیل یابد. در نهایت اثبات شد که با در نظر گرفتن مقادیر مورد انتظار، به تاخیر انداختن شرکت در حراج تا مرحله دوم منفعت بیشتری برای فروشنده به همراه دارد. یافته‌های مطالعه موردی انجام شده، نتایج تئوری و آزمایش‌های مبتنی بر شبیه‌سازی را تائید کردند. براساس نتایج عنوان شده، کاربردهای مدیریتی حاصل از بکارگیری این مدل در حراج آنلاین وام‌های غیرجاری ارائه شد که برای کشورمان ایران نیز با توجه به حجم بالای وام‌های غیرجاریِ شبکه بانکی، به ویژه به دلیل تاثیرپذیری وام‌گیرندگان و کسب‌وکارها از بحران همه‌گیری کرونا، قابل استفاده خواهد بود. 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.11055.68960.fa.html
برگشت به اصل مطلب