دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
دفاع از موضوع رساله دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/30 | 
دفاع از موضوع رساله دانشجویان دکتری  (آبان ماه ۱۴۰۱)
 
ردیف نام دانشجو جلسه استاد راهنما استاد مشاور داور داخلی داور خارجی تاریخ دفاع ساعت گرایش
۱ رضا داودآبادی دفاع از موضوع رساله د.ماکوئی د.رسولی د.خطیبی
د.حائری
د.موسوی
د.احمدی
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ۱۳:۳۰
کلاس ۳۰۱
بهینه‌سازی سیستم‌ها
عنوان
پایان نامه
ارائه رویکرد جدیدی برای مدیریت تقاضا در پارادایم سفارشی سازی انبوه یا معرفی نسل جدید از سیستم های توصیه گر

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.11055.68708.fa.html
برگشت به اصل مطلب