دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
دفاع از موضوع رساله دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/4 | 
دفاع از موضوع رساله دانشجویان دکتری  (اردیبهشت ماه ۱۴۰۱)
 
ردیف نام دانشجو جلسه استاد راهنما استاد مشاور داور داخلی داور خارجی تاریخ دفاع ساعت گرایش
۱ رضا رشید دفاع از موضوع رساله دکتر تیموری - دکتر یعقوبی
دکتر جبارزاده
دکتر بزرگی امیری-
دکتر ستاک
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۹ کلاس ۳۰۱ سیستم‌های اقتصادی اجتماعی
عنوان
پایان نامه
ارائه مدلی پایدار برای مسأله مکان‌یابی- مسیریابی احتمالی میکروهابهای متحرک با برداشت تحویل‌دهی

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.11055.66917.fa.html
برگشت به اصل مطلب