قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه- پروفسور محمدحسین بازیار
پروفسور محمدحسن بازیار

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

محمدحسن بازیار

14/05/1335

تاریخ تولد
استادمرتبه علمی
سازهگروه

77240399 021

تلفن

3110

داخلی
 baziar AT iust.ac.irپست الکترونیکی

تاریخ اخذ

محل تحصیلرشته تحصیلی

تحصیلات

1370انستیتو پلی تکنیک رنسلر آمریکامهندسی عمران
(ژئوتکنیک - زلزله)
دکترا
1366انستیتو پلی تکنیک رنسلر آمریکامهندسی عمران
(ژئوتکنیک - زلزله)
فوق لیسانس
1358دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی عمران
(ژئوتکنیک - زلزله)
کارشناسی


اشتغال 

سوابق مهندسی

سوابق تدریس دانشگاهی

مقالات منتشر شده در مجلات بین‌المللی

کتب منتشر شده

افتخارات کسب شده


اشتغال 

 • استادیار گروه مهندسی عمران ، دانشکده فنی،  دانشگاه تهران 1370 – 1373
 • محقق مدعو،  انستیتو پلی تکنیک رنسلر- تروی،  نیویورک،  آمریکا، 1373
 • استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1373-1377
 • دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1377 – 1382
 • استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران 1382 – تا کنون

سوابق مهندسی

 • مهندس اجریی کارگاه، پروژه ساخت راه اصلی بروجرد-  خرم آباد، شرکت مجم تهران، 1360- 1361
 • برنامه ریزی استفاده از ماشین آلات سنگین راهسازی و اجری عملیات خاکی مسیر راه
 • کارشناس دفتر فنی، سازمان برنامه و بودجه تهران، 1361-1363
 • آنالیز اقلام ساختمانی و همکاری در تهیه فهرست بهاء عملیات ساختمانی، پاسخگویی به مشکلات قراردادی پیمانکاران و کارفرمایان دولتی و تعیین ضریب تعدیل قراردادها
 • کمک محقق انستیتو پلی تکنیک رنسلر، آمریکا، 1365- 1370
 • همکاری با اساتید دانشگاه آقیان دکتر دوبرای و دکتر پتراکیس در کارهی مهندسی محوله از جمله آنالیز پیداری لنگرگاه "لندن جدید" در یالت کانکتیکت – آمریکا
 • رئیس بخش مهندسی ژئو تکنیک، شرکت مهندسی مشاور لار، تهران، 1370 - 1375
 • همکاری با کارشناسان چینی در طراحی بدنه سد خاکی ماملو (به ارتفاع 90 متر) و انتخاب منابع قرضه سد
 • عضو تیم ارزیابی طراحی  مرکز کنترل نیروگاه ترکیبی نیشابور، دانشگاه علم و صنعت ایران 1375
 • همکاری در تیم اساتید دانشگاهی بمنظور کنترل روش طراحی ساختمان (سازه و پی) مرکز کنترل نیروگاه نیشابور
 • مدیر پروژه مطالعات ژئو تکنیکی آزمیشگاه مکانیک خاک دانشگاه علم و صنعت ایران، 1375 – 1380
 • بررسی آزمایشات مورد نیاز،  نظارت بر انجام آزمایشات آزمایشگاهی، محاسبات طراحی پی و تهیه گزارش ژئوتکنیکی برای پروژه‌های : شهرک تماشا - واحد بهشهر دانشگاه علم و صنعت ایران - بهداری سپاه – روزنامه رسالت
 • مدیر پروژه مطالعه ژئوتکنیکی و طراحی سکوی اکتشافی- حفاری چاه نفتی ماهشهر – هندیجان 1376- 1378
 • مطالعات ژئوتکنیکی در محل موردنظر که دارای خاک رس -  اشباع - بسیار نرم میباشد با استفاده از دستگاه نفوذ مخروطی  CPTU که برای اولین بار در ایران انجام شد. طراحی سکوی فوق منجر به طراحی سیستم پی - شمع با شست و چهار شمع به قطر 50 سانتی متر و عمق حدود 35 متر گردید. تهیه نقشه‌های اجریی و دفترچه  پیمان (شریط عمومی -  خصوصی و مشخصات فنی) نیز زیر نظر مدیر پروژه انجام گردیده است.
 • مدیر بخش ژئو تکنیک تیم ارزیابی طراحی ساختمان جدید مجلس شوری اسلامی ایران،  1377
 • همکاری در تیم اساتید دانشگاهی بمنظور کنترل روشهای طراحی مقاوم در مقابل زلزله (سازه و خاک) ساختمان غیر متقارن بتنی با سه طبقه زیرزمین و در مجاورت یک ساختمان قدیمی
 • مدیر پروژه ارائه خدمات فنی مشاوره‌ای به مدیریت اکتشاف شرکت نفت،  1379- 1381 شامل بررسی، مطالعه، و طراحی سکوهی اکتشافی نفتی کشور،  همچنین دفترچه شرح کار، آنالیز قیمت و سیر مدارک موردنیاز مناقصه تهیه گردید.
 • مدیر پروژه : مطالعه ژئوتکنیکی سیت نیروگاه اتمی بوشهر با استفاده از دستگاه CPT – 1379: در ین پزوژه تعداد بیست و نه گمانه در سیت نیروگاه اتمی بوشهر حفر و نتیج CPT  شامل مقاومت نوک، مقاومت اصطکاکی، و بعضاٌ نمونه‌گیری و آزمایش پیزوکن انجام و گزارش ارسال گردید.
 • مدیر پروژه مطالعه ژئوتکنیکی چاه دریایی حفاری اکتشافی هندیجان - 1، 1380-1379 شامل مطالعات و انجام عملیات دریایی حفاری،  انجام  SPT ، نمونه‌گیری، برش پره در محل و آزمایشات آزمایشگاهی و تجزیه و تحلیل نتایج جهت طراحی سکوی حفاری در آبهای خلیج فارس به عمق 8 – 4  متر و با فاصله حدود 5-4 کیلومتر از ساحل
 • مدیر پروژه مطالعه، طراحی و بازسازی جاده و ابنیه چنگوله – شرکت نروژی هیدروزاگرس، 1380 شامل بررسی وضیعت موجود جاده و ابنیه آن و تهیه طرح بازسازی پل و آب نماهای صدمه دیده و اصلاح مسیر جاده با استفاده از عملیات نقشه‌برداری و تهیه اسناد و مدارک مناقصه و ارائه مشاوره جهت  انتخاب پیمانکار برای شرکت نروژی هیدروزاگرس مدیریت اکتشاف شرکت نفت
 • مدیر پروژه تحقیقاتی اثر جنس خاک در بزرگنمایی زلزله، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1380-1381 در این پروژه اثر زلزله  علی‌الخصوص زلزله‌های ایران روی خاک گروه چهار آئین‌نامه 2800 ایران مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ طیف آن با طیف مشابه آئین‌نامه UBC مورد مقایسه  قرار گرفت و ضرائب طیف جدید برای آئین‌نامه ایران پیشنهاد گردید.

سوابق تدریس دانشگاهی

 • حل تمرین درس مکانیک سیالات، 1355 – دانشگاه علم و صنعت ایران
 • حل تمرین درس استاتیک، مقاومت مصالح، آزمایشگاه مکانیک خاک 1364-1365 – انستیتو پلی تکنیک رنسلر  - آمریکا شامل تهیه و تصحیح تمرین، حل آنها در کلاس، تعیین ساعات رفع اشکال برای دانشجویان، تصحیح اوراق امتحانی و ارائه نمره نهایی به دانشجویان
 • مدرس روانگریی خاکها و پیداری شیبها، 1372 تاکنون
 • برای مهندسین شهرداری مهندسین اداره مسکن و شهرسازی و نظام مهندسی استان کرمانشاهان- کرمان- همدان - بوشهر – گلستان – مشهد- ارومیه – هرمزگان و برای مهندسین متقاضی شرکت در آزمون مهندسی زلزله – دانشگاه علم و صنعت ایران
 • کارشناسی: مکانیک خاک، آزمایشگاه  مکانیک خاک، پی سازی
 • کارشناسی ارشد: دینامیک خاک، سدهی خاکی، مکانیک سنگ
 • دکتری: رفتار خاک تحت بارگذاری، ژئوتکنیک لرزه‌ا‌ی

مقالات منتشر شده در مجلات بین‌المللی (ISI, ISC)

 1. Jafarian, Y., Kermani, E., Baziar, M. H., (2011), Empirical Predictive Model for the vmax/amax Ratio of Strong Ground Motions using Genetic Programming, Computers & Geosciences.

 2. Jafarian, Y., Sadeghi Abdollahi, A., Vakili, R., Baziar, M. H., (2010), Probabilistic correlation between laboratory and field liquefaction potentials Using relative state parameter index (ξR), Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 30, pp. 1061–1072

 3. M. H. Baziar, E. Kermani, Y. Jafarian, (2009), New Predictive Models for the vmax/amax Ratio of Strong Ground Motions using Genetic Programming, International Journal of Civil Engineering,  Vol. 7, No. 4, pp. 236-247.

 4. M. H. Baziar, Sh. Salemi, C. M. Merrifield, (2009), Dynamic Centrifuge Model Tests on Asphalt-Concrete Core Dams, Geotechnique, Vol. 59, No. 9, pp. 763-771.

 5. M. H. Baziar, A. Ghorbani, R. Katzenbach, (2009), Small-Scale Model Test and Three Dimensional analysis of Pile-Raft Foundation on Medium Dense Sand, International Journal of Civil Engineering, Vol. 7, No. 3, September, pp 170-175. 

 6. Ziaie-Moayed, R, Naeini, S A, Baziar, M H, and (In Press), Strength-Flow Parameters of Silty Sands from Piezocone Tests , Journal of Amir kabir University.

 7. Baziar, M H, and, Jafarian, Y, (2007) Assesment of liquefaction triggering using strain energy concept and ANN model, capacity energy  Journal of Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Elsevier, 27, pp 1056-1072.   

 8. Baziar, M H, and Ziaie-Moayed, R, (2006) Evaluation of cone penetration Resistance in Loose silty sand using calibration chamber, International Journal of Civil Engineering, Vol. 4, No. 2, June, pp. 106-119.

 9. Baziar, M H, and, Salemi, Sh, and Heidari, T, (2006) Analysis of Earthquake Response of an Asphalt Concrete core Empanelment Dam International Journal of Civil Engineering, Vol. 4, No. 3, September, pp 192-211. 

 10. Baziar, M H, and, Ghorbani, A, (2005) Evaluation of Lateral spreading Using Artificial Neural Network Journal of Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Elsevier, 25, pp 1-9.

 11. Baziar, M H, and Esna-Ashari, M, (2004) Evaluation of Liquefaction Potential of Silty Sand Using Laboratory Frozen Sample and CPT Results, International Journal of Civil  Engineering, Iranian Society of Civil Engineers, Vol. 2, No. 3, pp 164-172  

 12. Naeini, S A, and Baziar, M H (2004) Effect of Fines Content on Steady State Strength of Mixed and Layered Samples of a Sand, Journal of Soil Dynamics and Earthquake Engineering,24, pp 181-187

 13. Baziar, M H, and Ziaei-Moayed, R, (2003) Effect of Silt content in Sand on CPT Results using Calibration Chambers International Journal of Civil Engineering, Iranian Society of Civil Engineers, Tehran, Iran, Vol.1, No. 1, pp. 16-27

 14. Baziar, M H, and Nilipour, N, (2003) Evaluation of Liquefaction Potential Using CPT and Neural Network, Journal of Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 23, July, pp 631-635.

 15. Baziar, M H, Naieni, S A, and Ziaie–Moayed, R, (2003) Overview of the 1997 Ardebil Earthquake of Iran  International Journal of Earthquake Engineering and Engineering Seismology, Publication of European Association for Earthquake Engineering, (Italy),  Vol. XVII, No. 1, pp 50-58.

 16. Naeini, S A, and Baziar, M H, (2002) ''Effect of Sample Preparation Techniques on Steady State International  Journal of Engineering, Iran University of Science and Technology, Vol. 13  , No. 4, pp 123-134.

 17. Baziar, M H, and Dobry, R, (1995) Residual Strength and Large-Deformation Potential of Loose Silty Sand, Journal of Geotechnical Eng., ASCE,  Vol. 121, No. 12, pp 896-906, December.

18- بازیار؛ محمدحسن، قربانی؛ علی، (1378)  تحلیل خطی و غیر خطی اندرکنش شالوده شمعی و خاک و مقایسه روشهی تحلیل  مجله بین‌المللی علوم مهندسی،  دانشگاه علم و صنعت ایران، جلد دهم، شماره 7، صفحه 93-109.

19- بازیار؛ محمد حسن، خدایاری؛ ابوطالب، (1377)  بررسی تغییرات ضریب عکس العمل خاک نسبت به ابعاد صفحه و جهت بار در خاکهای دانه‌ای منطقه نواب تهران  مجله بین المللی علوم مهندسی، جلد  نهم، شماره 3،  صفحه 95 – 114.

کتب منتشر شده

تألیف

 • کاربردهای آزمایش نفوذ مخروطی 1376
 • مبانی دینامیک خاک 1382، چاپ دوم

ترجمه

 • نقشه‌ها و نیمرخها زمین شناسی برای مهندسین عمران 1376
 • آزمایشگاه مکانیک خاک 1376، چاپ پنجم
 • مکانیک خاک 1382، چاپ دوم

افتخارات کسب شده

 • دریافت جیزه بدفر، انستیتو پلی تکنیک رنسلر، آمریکا، بعنوان بهترین فارغ التحصیل دوره‌های تحصیلات تکمیلی رشته عمران، 1991.

 • ساخت سلول سه محوری دینامیکی، ثبت شده در اداره ثبت شرکتهای ایران به عنوان نوآوری، 1372.

 • مولف برگزیده کشوری رشته عمران، برای کتاب دینامیک خاک، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1383.

 • مترجم برگزیده کشوری رشته عمران، برای ترجمه کتاب مکانیک خاک، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1385. 

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه:
http://idea.iust.ac.ir/find-57.9412.13709.fa.html
برگشت به اصل مطلب