مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- سایر امور فرهنگی اساتید
مراسم تقدیر از اساتید فعال قرآنی در پژوهشکده خودرو / 23بهمن1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/24 | 
به منظور ارج نهادن به مقام والای قرآن و قاریان و دوستداران کلام وحی در روز دوشنبه 23 بهمن 1396 از 40نفر از اساتید فعال قرآنی شرکت کننده در جلسه هفتگی قرآن در پژوهشکده خودرو با حضور مسئول نهاد رهبری در دانشگاه، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، مدیر ارتباطات فرهنگی و اجتماعی قدردانی به عمل آمده و لوح تقدیر و هدیه یادبودی تقدیم شد.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-42.15575.52742.fa.html
برگشت به اصل مطلب