مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- نشست فرهنگی ویژه اساتید
نشست فرهنگی استادان با موضوع "بررسی تحولات اخیر روسیه و اوکراین"_۲۳ اسفند ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/25 | 
برگزاری نشست فرهنگی اساتید
نشست فرهنگی اساتید دانشگاه با موضوع "بررسی تحولات اخیر روسیه و اوکراین" توسط آقای دکتر علی علیزاده (عضو هیات علمی دانشگاه دفاع ملی و کارشناس تحولات بین المللی) در روز دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ به شکل مجازی برگزار گردید.
آقای دکتر علیزاده با اشاره به تاریخچه اختلافات روسیه و غرب در مورد عضویت کشور اوکراین در پیمان امنیتی ناتو و همچنین تاکید بر اشتراکات فرهنگی و مذهبی مردم اوکراین با کشور روسیه، به اهمیت ژئوپولتیک این کشور در منطقه پرداخت.
ایشان با تاکید به ظرفیت های اقتصادی بسیار بالای کشور اوکراین و نقشی که این کشور در توازن قدرت در منطقه می تواند بازی کند، به احتمال گسترش این بحران در منطقه تاکید کرده و خواستار هوشیاری و امادگی کشور ایران در این خصوص شدند.
آقای دکتر علیزاده در پایان با تبیین شرایط منطقه و احتمالات پیش روی این بحران به پرسش های حاضرین در این جلسه مجازی پاسخ گفتند.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-42.14972.66700.fa.html
برگشت به اصل مطلب