مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- نشست فرهنگی ویژه اساتید
برگزاری دومین دوره نشست گفتمانی اساتید/ توحید عملی / بهار 1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/9 | 
نشست گفتمانی اسا​تید
دوره دوم
"توحید عملی"
دانش، ودیعه ای است که خداوند متعال برای اشرف مخلوقات خود کریمانه عطا فرموده است. بهره گیری از آن نشان شکر نعمت است که خوشبختانه در میان اساتید بزرگوار و در خانواده دانشگاهیان مورد علاقه بوده و هست. در این راستا مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی مصمم است فرصتی را فراهم نماید تا اعضای محترم هیأت علمی این دانشگاه که در عرصه ی علم و فرهنگ پیشگام هستند، بتوانند در حوزه های شناختی و معرفتی نیز کوله بار علمی خود را پربارتر نمایند. لذا با استعانت از خداوند متعال، بستری برای تشکیل سلسله نشست های گفتمانی فراهم گردیده است. به پیوست برنامه ی پیش بینی شده برای دوره ی دوم به شرح ذیل ایفاد می گردد.
عنوان دوره: توحید عملی
مدرس: جناب آقای دکتر بهروز واعظی (دکترای فلسفه غرب، فلسفه فرهنگ)
سرفصل ها:  
- فلسفه عرفان شیعی
- هدایت فکری، هدایت وجودی  
- امام خمینی(ره) و عرفان عملی شیعی/عرفان عملی و اخلاق  
- هدف  
- طریق  
- اشاره ای به طریقه ی عرفان مرحوم آقای قاضی(قدس سره)  
- بیان علامه طباطبایی(قدس سره) پیرامون معرفت نفس  
- قواعد کلی در سیر معنوی  
- دستور العمل ها برای نیل به مرحله معرفت النفس  
- اهمیت و لزوم استاد  
- اجمالی از مراتب کلی اخلاص  
- راهکارهای رسیدن به عرفان عملی چیست؟  
نکات قابل توجه:
1- این جلسات از ساعت 13:30 لغایت 15 در روزهای دوشنبه، در تاریخ های
- 18 اردیبهشت96
- 8خرداد96
- 22خرداد96
- 29خرداد96
برگزار میشود.
2-مکان برگزاری دوره، طبقه سوم ساختمان 15 خرداد، سالن جلسات نهاد، خواهد بود.
3-اساتید علاقه مند دانشگاه میتوانند فرم تکمیل شده خود را حداکثر تا تاریخ 16اردیبهشت1396 به آدرس الکترونیکی (csc@iust.ac.ir) تحت عنوان "ثبت نام سلسله نشست های گفتمانی دوره دوم"، ارسال فرمایند.
4-این دوره به صورت کارگاهی برگزار خواهد شد.

گزارش: این دوره با حضور 25 نفر ثبت نامی و اهدای کتاب "لب الباب" در سیر و سلوک اولی الباب به نگارش آیت الله سیدمحمدحسین حسینی طهرانی برگزار شد.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-42.14972.49934.fa.html
برگشت به اصل مطلب