مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- اساتید مشاور دانشکده ها
برگزاری کارگاه ویژه اساتید مشاور / 14 آذر 1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/20 | 

 
   بنابر اهمیت نقش استاد مشاور در راهنمایی دانشجویان در امور فرهنگی و آموزشی، جلسه ای با اساتید مشاور محترم دانشکده ها جهت هم‏فکری و هم‏راستایی در قالب یک کارگاه صورت پذیرفت.
این نشست در روز سه شنبه مورخ 14آذر1396 از ساعت 12:30 و همراه با صرف ناهار آغاز شد، جناب آقای دکتر مهدی دوایی، مشاور و استاد برجسته حوزه علوم تربیتی به عنوان سخنران به بیان موضوعاتی پیرامون
چالش های آموزشی دانشجویان، ارتباط موثر با دانشجویان، نحوه مواجهه با رفتارهای ناهنجار دانشجویان و هویت موفق پرداختند و در ادامه پاسخگوی سوالات اساتید مشاور حاضر در جلسه بودند.
پس از پایان بخش سخنرانی تخصصی، اساتید حاضر در جلسه به تبادل نظر با معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، دکتر افشین شریعت و همچنین مدیر ارتباطات فرهنگی و اجتماعی، دکتر جواد مرزبان راد پرداختند.

دکارگاه اساتید مشاور سال تحصیلی 97-1396 در مجتمع رفاهی اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران پس از ذکر صلوات در ساعت 15 خاتمه یافت.

 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-42.14970.51683.fa.html
برگشت به اصل مطلب