مرکز مشاوره دانشجویی- آرشیو اخبار مرکز مشاوره
گزارش طرح احوالپرسی و خداقوت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/30 | 
مرکز مشاوره و سبک زندگی هرساله طرح احوالپرسی و خداقوت به دانشجویان را در ایام امتحانات، با هدف آشنایی با خدمات مرکز، مرتفع نمودن مشکلات تحصیلی و ... برگزار می نماید. در این طرح کارشناسان مرکز مشاوره و سبک زندگی همراه با بروشور آموزشی تهیه شده و بسته تغذیه ای، به کتابخانه مرکزی دانشگاه مراجعه و در روند مسائل آموزشی دانشجویان قرار می گیرند. در دو هفته گذشته در تاریخ های ۲۱ و ۲۲ و ۲۹ خرداد ماه، این طرح اجرا شد. جمعاً ۶۳۰ بسته تغذیه ای و بروشور بین دانشجویان حاضر در کتابخانه مرکزی توزیع گردید. 
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-40.3773.73722.fa.html
برگشت به اصل مطلب