مرکز مشاوره دانشجویی- آرشیو اخبار مرکز مشاوره
ساعت حضور مشاوران در خوابگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/1 | 
برنامه حضور مشاوران در خوابگاه داخل به شرح زیر می باشد:

*دکتر سلمان قادری* 
مشاور مرکز مشاوره دانشگاه

روزهای حضور:
شنبه‌ها:۱۷ الی ۲۱
سه‌شنبه‌ها:۱۵ الی ۱۹*عادل فتح اللهی نوشهر*  
مشاور مرکز مشاوره دانشگاه

روزهای حضور:
یکشنبه‌ها: ۱۵ الی ۲۰
دوشنبه‌ها: ۱۵ الی ۲۰

محل حضور: *خوابگاه داخل کوی بسیج(برادران)،جنب حسینه شهدا*
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-40.3773.68746.fa.html
برگشت به اصل مطلب