دفتر برنامه ریزی درسی- اخبار و اطلاعیه ها
راه اندازی رشته های میان رشته ای

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/1/28 | 
باتوجه به تصویب آیین نامه ایجاد رشته های میان رشته ای  در دانشگاه علم و صنعت، دانشکده هایی که تمایل به راه اندازی چنین رشته هایی دارند، می توانند از اینجا فایل آن را دانلود نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-38.3164.77678.fa.html
برگشت به اصل مطلب