دفتر برنامه ریزی درسی- دوره های برگزارشده دانش افزایی اساتید در سال 99
دوره های دانش افزایی اساتید درسال۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/5 | 
خلاصه ای از دوره های دانش افزایی برگزار شده برای اساتید در سال ۹۹ به این شرح است:
  • سامانه های مذتبط با LMS
  • شیوه اجرای مصاحبه های غیرحضوری داوطلبین دوره های دکترای تخصصی سال ۹۹ دربسترسامانه مجازی دانشگاه
  • تولید محتوای الکترونیکی
  • اندیشه سیاسی و مبانی انقلاب اسلامی
نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-38.19472.65913.fa.html
برگشت به اصل مطلب