دفتر برنامه ریزی درسی- رویدادها
تربیت نیروی انسانی ماهرموردنیازدستگاه های اجرایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/6 | 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران آمادگی خودرا جهت تربیت نیروی انسانی ماهر موردنیاز طرح ها و پروژه هایی که کار پیمانکاری آنها ۶۰% پیشرفت فیزیکی داشته است، اعلام داشت. علاقه مندان برای هماهنگی با آن اداره می توانند با آقای وفایی فر( سرپرست معاون آموزش اداره) و باشماره ۷۷۶۰۷۶۸۳ و یا همراه ۰۹۱۲۶۳۳۷۳۹۰  تماس حاصل نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-38.19060.64484.fa.html
برگشت به اصل مطلب