دفتر برنامه ریزی درسی- بانک اطلاعاتی آرشیو
کارشناسی مهندسی مواد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

از سال ۱۳۹۶ دانشجویان مقطع کارشناسی با عنوان "مهندسی مواد و متالورژی " پذیرفته شده اند. عناوین گرایشهای سال۱۳۹۵ وماقبل به شرح زیر است:

مهندسی متالورژی-سرامیک 

 مهندسی متالورژی-متالورژی صنعتی 

 مهندسی متالورژی-متالورژی استخراجی

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-38.12398.25748.fa.html
برگشت به اصل مطلب