دانشگاه علم و صنعت ایران- برنامه امتحانی کلیه نیمسال‌ها
برنامه امتحانی مقطع کارشناسی – نیمسال دوم 91-1390

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برنامه امتحانی آزمایشگاههای دانشکده عمران (نیمسال دوم 91-90)

ساعت

8 صبح

11 صبح

2 بعد از ظهر

شنبه

20/3/91

-

آز قیر و آسفالت

یک شنبه

21/3/91

-

آزهیدرولیک

-

دوشنبه

22/3/91

-

-

آز تکنولوژی بتن

سه شنبه

23/3/91

-

آز مقاومت مصالح

چهارشنبه

24/3/91

-

آز مصالح ساختمانی

آز مکانیک خاک

توجه: براساس مصوبه کمیته منتخب شوری آموزشی دانشگاه دروس آزمایشگاه و همچنین دروس نظری که به همراه آنها اخذ می شود، قابل حذف نهایی نمی باشد.


برنامه امتحانی دانشکده عمران – نیمسال دوم 91-1390

تاریخ امتحان

نوبت اول (8 صبح)

نوبت دوم (11 صبح)

نوبت سوم (2 بعد از ظهر)

شنبه

 27/3/91

ریاضی عمومی (2)

تحلیل سازه (1) – د.امینی -سالن امتحانات -

تحلیل سازه (2)- د.کاوه- کلاس 3و4-

انقلاب اسلامی ایران

آشنائی با دفاع مقدس

مهندسی راه آهن – د.افندیزاده -کلاس 5

اصول مهندسی زلزله

د. رئیسی- سالن

یکشنبه

28/3/91

ریاضی عمومی (1)

بارگذاری - د.نیکنام-سالن

مهندسی سیستم ها- د.هادی افشار-کلاس 8

مقاومت مصالح (1)- م.سیادت نژاد-کلاس 4

ریاضی کاربردی 1و2(طراحی صنعتی)

ریاضی و آمار معماری

آموزش مهارتهای زندگی و تنظیم‌خانواده

سیستمهای انتقال آب- د.جباری-سالن

روشهای اجرایی ساختمان

د.قدوسی و م.نصراله زاده- سالن

دوشنبه

29/3/91

تـعطیـل

سه شنبه

30/3/91

رسم فنی- م.عترتی- کلاس 6

اصول مهندسی سد- د.کاظمی نژاد- کلاس 8

زبان تخصصی- د.شریعتمداری- کلاس 3 و4

اخلاق اسلامی

آئین زندگی

اصول مهندسی ژئوتکنیک -د.حشمتی-سالن

د.رازقی- کلاس 9

سازه بتن (1) -د.عباس نیا- سالن

سازه بتن (2)- د.عباس نیا- سالن

د.زاهدی – کلاس 4

مهندسی محیط زیست- د.سعیدی- کلاس 5

چهارشنبه

31/3/91

فیزیک پایه (2)

راهسازی -د. بهبهانی- سالن

نقشه برداری و عملیات(1)- د.مجردی- سالن

مهندسی پل – د.بروجردیان- کلاس 3 و4

زبان

مهندسی آب و فاضلاب د. ذهبیون – سالن

پنج شنبه

1/4/91

فیزیک پایه (1)

اصول و مبانی معماری و شهرسازی

م. زرین قلم-سالن

طراحی معماری

اندیشه اسلامی (1)

انسان در اسلام

مهندسی ترافیک- د.شریعت- سالن

متره و برآورد- م.شورشی-کلاس 3 و4

مکانیک سیالات- د.قاهری- سالن

شنبه

3/4/91

ریاضی مهندسی

نقشه کشی ساختمان- م.نصراله زاده- کارگاه

اقتصاد مهندسی د.چاوشیان -کلاس 1 و2 و3 و4

فیزیک مدرن

مهندسی ترابری -د.افندیزاده- سالن

زمین شناسی -

هیدرولوژی مهندسی

د.ذهبیون- سالن

یکشنبه

 4/4/91

معادلات دیفرانسیل

تکنولوژی بتن- د.فامیلی- سالن

اندیشه اسلامی (2)

سازه های فولادی (1)- م.سیادت نژاد-کلاس 3

سازه های فولادی (2) د.سیادت نژاد-کلاس 4

د.قدرتی- سالن

ریاضی کاربردی

پی سازی- د.حشمتی-کلاس 4

د.رازقی- کلاس 3

مصالح ساختمانی - د.فامیلی- سالن

دوشنبه

 5/4/91

محاسبات عددی

سازه‌های بنایی

تاریخ امامت

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

هیدرولیک د.یگانه- کلاس 5

د.قاهری- کلاس 8

شیمی عمومی

سه شنبه

6/4/91

برنامه نویسی کامپیوتر

ترمیم، تعمیر و تقویت سازه ها

فارسی

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

دینامیک – د.مساح- سالن

ماشین آلات ساختمانی

د.خاکی- سالن

چهارشنبه

7/4/91

آمار و احتمالات مهندسی

فناوریهای نوین در صنعت ساختمان

م.ایلاتی- سالن

تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

روسازی راه- د.عامری-سالن

د.خاکی- کلاس 5

مکانیک خاک د.شریعتمداری-کلاس 3و4

د.صابرماهانی- کلاس 2

استاتیک- د.خانزادی- سالن

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10687.24704.fa.html
برگشت به اصل مطلب