دانشگاه علم و صنعت ایران- اطلاعیه‌های عمومی
انتصاب مدیر کارآموزی دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/6 | 
به موجب حکم شماره‌ ۹۰/۷۱۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۶ رئیس محترم دانشکده، دکتر حسن ملکی تبار به سمت مدیر کارآموزی دانشکده مهندسی عمران منصوب شدند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10026.66961.fa.html
برگشت به اصل مطلب